2x2

Hello robo

Zajęcia dodatkowe dla dzieci klas 1-4

Ozobot

Są to warsztaty z robotami edukacyjnymi, gdzie dzieci zapoznają się z podstawowymi pojęciami z programowania. Roboty i programowanie bez tabletów, smartfonów czy komputerów? Takie połączenie nie wydaje się możliwe. A jednak! Na naszych zajęciach pracujemy z robotami Qobo, Mouse, SuperDOC, Mind Designer i Ozobot, które do zaprogramowania nie potrzebują sprzętu, między innymi dlatego te roboty są idealnym narzędziem programistycznym dla początkujących. Pierwsze warsztaty zaczynamy od wprowadzenia w świat robotów, aby wśród uczestników wyrównać poziom wiedzy niezbędnej do rozpoczęcia zabawy z robotem, zabawy, której celem jest zdobycie nowych umiejętności oraz utrwalenie wzorców. Szczególnie ważnym będzie wyrobienie umiejętności „patrzenia oczami robota”.

Qobo

Roboty edukacyjne prosto i intuicyjnie wprowadzają w podstawowe zagadnienia programowania. Z pomarańczowym ślimakiem dzieci wyruszają w podróż dookoła świata, dowiadują się czym jest instrukcja warunkowa i jak jej używać. Projektując algorytmy dla głodnej myszki uczą się właściwej kolejności wykonywania poleceń. Super Doc pomaga ćwiczyć liczenie i podejmowanie decyzji o tym, jak ma się poruszać robot, by dotarł do poszczególnych obiektów na macie. Z robotem Mind Designer uczestnicy wykonują zadania matematyczne, pokonują labirynt robotyczny oraz tworzą geometryczne kształty. Ozobot natomiast zabiera dzieci w niesamowitą przygodę tworzenia tras. Za pomocą kolorowych kodów – odpowiedniej sekwencji kolorów - dzieci programują zadania, które wykonuje robot – porusza się w wybranych kierunkach i z wybraną prędkością. 

  Doc

  Uczestnik warsztatów:

  • doskonali wyobraźnię przestrzenną,
  • poznaje koncepcję kodowania,
  • doskonali kompetencje z zakresu myślenia komputacyjnego,
  • poznaje różne sposoby sterowania robotami,
  • potrafi zaprojektować i wykonać z sukcesem sekwencję ruchów dla robota,
  • potrafi przeanalizować daną sekwencję, odnaleźć i naprawić ewentualne błędy,
  • rozwija umiejętność pracy zespołowej.

  Na naszych warsztatach uczestnicy są stroną aktywną, a nauczyciel jest:

  • wspierający,
  • zawsze chętny do pomocy,
  • zachęcający do działania,
  • dający młodemu człowiekowi pozwolenie na popełnianie błędów, które są nieodłącznym elementem w procesie nauki kodowania i programowania.

  Wykorzystujemy nowoczesny model nauczania STEAM, opierający się na takich dyscyplinach jak: nauki przyrodnicze (Science), technologia (Technology), inżynieria (Engineering), sztuka (Arts) i matematyka (Math).

  Ozobot i puzzle

   

  Nauczanie tą metodą przyjmuje formę warsztatów – dziecko rozwija w ten sposób kreatywność i szuka własnej drogi do rozwiązania problemu. Aktywność uczestników na zajęciach opiera się na rozwijaniu umiejętności pracy zespołowej – uczniowie dyskutują, spierają się i analizują różne rozwiązania, by wybrać najbardziej optymalne.