Kubeczki na macie

Zabawy z kodowaniem

Zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków

Klocki Korbo

Są to warsztaty z kodowania dla dzieci w wieku przedszkolnym, na których nie wykorzystujemy sprzętu komputerowego – jest to tzw. kodowanie offline lub kodowanie bez ekranu. Podstawowe zagadnienia programistyczne wdrażamy podczas zabaw bazujących na aktywności dzieci. Poprzez zabawy ruchowe dziecko przyjmuje rolę robota, który wykonuje określone polecenia lub ich sekwencję. Pracując na matach edukacyjnych przy użyciu kolorowych kubeczków oraz krążków, dzieci tworzą instrukcje, kody, odkrywając w ten sposób algorytmy. To już początek myślenia algorytmicznego i tym samym stawiają pierwsze kroki w kodowaniu. Za pomocą kolorowych krążków, kubeczków oraz klocków (metoda 6klocków i klocki Korbo) uczestnicy wykonują szereg zadań logicznych, zagadek oraz łamigłówek kształtując w ten sposób umiejętność układania logicznych sekwencji, odczytywania i konstruowania instrukcji oraz postępowania według podanego algorytmu.

Mata i kubeczki

Uczestnik warsztatów:

  • rozwija logiczne, algorytmiczne myślenie,
  • kształtuje nawyki poszukiwania rozwiązania problemów testując różne warianty,
  • oswaja wiele możliwości rozwiązania problemu i podejmuje własne decyzje,
  • kształtuje umiejętność pracy w zespołach, szukania kompromisów,
  • doskonali umiejętności matematyczne,
  • rozwija orientację przestrzenną, spostrzegawczość i koncentrację uwagi,
  • rozwija umiejętność dostrzegania schematów i rytmiczności we wzorze,
  • rozwija umiejętność tworzenia kodu przy pomocy symboli graficznych.
Wieża z kubeczków

 

 

Program zajęć jest starannie dopasowany do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci. Zajęcia trwają 40 minut. Maksymalna liczba uczestników – 12 osób.